STEFANA BATOREGO ST. 44 – VILLA

STEFANA BATOREGO ST. 44 – VILLA

RYNEK (MARKET SQUARE) 1 – TOWN HALL 1

RYNEK (MARKET SQUARE) 1 – TOWN HALL 1

POCZTOWA ST. 1 – POST OFFICE BUILDING

POCZTOWA ST. 1 – POST OFFICE BUILDING

Map of ChorzowThe best navigation system to monuments Of Chorzów.

The project is a helpful tool in building a sense of identity of the inhabitants, also contributes to their better identification with the city. Implementation of the project affects the positive perception of Chorzow in the region, will also increase interest in the city and increase its attractiveness in tourist dimension.
We invite you to become familiar with the project.

see more

News

Not found any news.

Gallery

POST OFFICE BUILDING

STEEL WORKS HEAD OFFICE

BUNKER OF THE “ŁAGIEWNIKI” RESISTNACE POINT OF “ŚLĄSK” FORTIFIED AREA

Oznakowywanie obiektów zabytkowych na terenie Chorzowa

TOWN HALL

A COMPLEX OF HOSPITAL PAVILIONS

SAINT JOSEF’S ROMAN CATHOLIC CHURCH

A COMPLEX OF HOSPITAL PAVILIONS

Realization of website: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013