STEFANA BATOREGO ST. 44 – VILLA

STEFANA BATOREGO ST. 44 – VILLA

RYNEK (MARKET SQUARE) 1 – TOWN HALL 1

RYNEK (MARKET SQUARE) 1 – TOWN HALL 1

POCZTOWA ST. 1 – POST OFFICE BUILDING

POCZTOWA ST. 1 – POST OFFICE BUILDING

Map of ChorzowThe best navigation system to monuments Of Chorzów.

The project is a helpful tool in building a sense of identity of the inhabitants, also contributes to their better identification with the city. Implementation of the project affects the positive perception of Chorzow in the region, will also increase interest in the city and increase its attractiveness in tourist dimension.
We invite you to become familiar with the project.

see more

News

Not found any news.

Gallery

METALLURGISTS’ PARK

POST OFFICE BUILDING

A COMPLEX OF HOSPITAL PAVILIONS

SAINT ANTONI PADEWSKI’S ROMAN CATHOLIC CHURCH

DĄBROWSKIEGO ST. 36 – SCHOOL BUILDING

TOWN HALL BUILDING OF BISMARKHUTTE / WIELKIE HAJDUKI DISTRICT

TOWN HALL

BUNKER OF THE “ŁAGIEWNIKI” RESISTNACE POINT OF “ŚLĄSK” FORTIFIED AREA

Realization of website: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013